IKC De Zuidvliet

Stadspolderlaan 6 4484 DG Kortgene

 • Schoolfoto van IKC De Zuidvliet
 • Schoolfoto van IKC De Zuidvliet
 • Schoolfoto van IKC De Zuidvliet
 • Schoolfoto van IKC De Zuidvliet
 • Schoolfoto van IKC De Zuidvliet

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van De Zuidvliet uit Kortgene. In dit Venster kunt u allerlei informatie lezen over onze school. Deze informatie wordt aangeleverd door verschillende instanties zoals het Ministerie, de onderwijsinspectie en van de school zelf. Wij vinden het als school een goede zaak dat middels VenstersPO een beeld gegeven wordt van onze school.

U kunt hier zeer diverse informatie vinden van de onderwijsopbrengsten tot een profiel van de school. Het is voor ons een meerwaarde dat er niet één cijfer wordt gegeven maar dat iedereen zich een beeld kan vormen van onze school op basis van deze informatie.

Team De Zuidvliet

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • open
 • samen/ontmoeten
 • respect
 • professionaliteit
 • zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang op vrije dagen en vakantie kan worden verzorgd door kinderopvang Kibeo.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ter aanvulling:

 • Extern vertrouwenspersoon van Albero is mevr. E. de Beyer; info@mediation-connect.nl
 • Landelijke klachtencommissie: Stichting Onderwijsgeschillen; 
  Tel. 30 28 09 590E  
  info@onderwijsgeschillen.nlW www.onderwijsgeschillen.nl

Terug naar boven