Basisschool de Piramide

Boschjesstraat 66 1541 KL Koog aan de Zaan

  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide
  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide
  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide
  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks vindt de leerlingtevredenheidsmeting plaats via de vragenlijst van "scholen op de kaart".
In februari 2021 is er bijvoorbeeld een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de leerlingen van groep 6 t/m 8. 

Tegelijkertijd hanteren wij gedurende het schooljaar een PDSA cyclus, waarbij de leerkrachten jaarlijks vragen op sociaal-emotioneelgebied beantwoorden in het observatiesysteem Zien!. Hiermee kunnen wij planmatig aan de verbetering van het welbevinden, de groepsdynamiek en sociale vaardigheden werken. 
Daarnaast bekijken we de resultaten uit het tevredenheidsonderzoek met het team en bepalen we met elkaar onze verbeteracties/ontwikkelingen voor de volgende periode.

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben de Piramide het rapportcijfer 8,4 gegeven. Hier zijn we als team trots op en zullen aankomende periode ons handelen en onze kindbenadering blijven volhouden. Uiteindelijk is het allerbelangrijkst dat kinderen met plezier naar school gaan, zodat zij kunnen leren op cognitief- en sociaal-emotioneel gebied. 

Tevredenheid
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Tweejaarlijks vindt het onderzoek naar de oudertevredenheid plaats (de meest recente is van januari 2019).

Wij zijn bijzonder trots op de waardering die de ouders van onze school hebben gegeven. Evengoed willen wij graag aan de slag gaan met de onderdelen waarop wij minder hoog scoorden.

Tops van ouders
- Juffen, meesters en adjunct-directeur (aanspreek, goed zichtbaar, goede begeleiding, prettig)
- Veilige sfeer
- Goede BSO (met leuke activiteiten)
- Muzikale activiteiten
- Brede schoolactiviteiten
- Activiteiten tijdens schooltijd 

Wensen van ouders
- Het continurooster wordt een aantal keer genoemd
- Het verbeteren van de communicatie van school naar de ouder (op tijd en op inhoud)
- Het verbeteren van de communicatie van leerkracht naar ouder (op inhoud)
- Het hebben van kleinere groepen
- Het hebben van meer aandacht voor het individu
- Het rapport en portfolio meer gezicht geven, het wordt nu als ‘mager’ ervaren.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven