Basisschool de Piramide

Boschjesstraat 66 1541 KL Koog aan de Zaan

  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide
  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide
  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide
  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks vindt de leerlingtevredenheidsmeting plaats via de vragenlijst van "scholen op de kaart".
Tegelijkertijd hanteren wij gedurende het schooljaar een PDSA cyclus, waarbij de leerkrachten jaarlijks vragen op sociaal-emotioneelgebied beantwoorden in Leerling in Beeld (groep 3 t/m 8) en Kijk! (groep 1 en 2). Hiermee kunnen wij planmatig aan de verbetering van het welbevinden, de groepsdynamiek en sociale vaardigheden werken. 
Daarnaast bekijken we de resultaten uit het tevredenheidsonderzoek met het team. Deze wordt eens in de twee jaar afgenomen onder ouders, kinderen uit groep 6 t/m 8 en medewerkers. Vervolgens bepalen we met elkaar onze verbeteracties/ontwikkelingen voor de volgende periode.

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben in februari 2023 (laatste tevredenheidsonderzoek) de Piramide het rapportcijfer 8,3 gegeven. Hier zijn we als team trots op en zullen aankomende periode ons handelen en onze kindbenadering blijven volhouden. Uiteindelijk is het allerbelangrijkst dat kinderen met plezier naar school gaan, zodat zij kunnen leren op cognitief- en sociaal-emotioneel gebied. 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Tweejaarlijks vindt het onderzoek naar de oudertevredenheid plaats (de meest recente is van 2 november 2021).

Wij zijn bijzonder trots op de waardering die de ouders van onze school hebben gegeven. Evengoed willen wij graag aan de slag gaan met de onderdelen waarop wij minder hoog scoorden.

Tops van ouders
- Ouders en kinderen ervaren de Piramide als een veilige plek
- Kinderen komen graag naar ons IKC
- Tevredenheid over het onderwijs en in het bijzonder over het onderwijs aan meerbegaafde kinderen
- Communicatie is prettig en duidelijk

Tip van ouders
- Aandacht besteden aan verwachtingen over en weer (kaders stellen)

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven