Basisschool de Piramide

Boschjesstraat 66 1541 KL Koog aan de Zaan

  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide
  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide
  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide
  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn IKC de Piramide in Koog aan de Zaan. We kenmerken ons door ons brede aanbod in de breedste zin van het woord. We bieden een gevarieerd programma tijdens onderwijs- en opvangtijd. Wij staan open voor alle kinderen uit Zaanstad.

Wanneer u als ouder een school zoekt voor uw kind, dan wilt u een goede keuze maken. Via deze website kunt u al veel informatie vinden over onze school en onze school vergelijken met andere scholen. Naast de Agora schoolgids kunt u o.a. Piramidekatern terugvinden op onze website www.de-piramide.nl. Wilt u kennismaken met ons? U kunt een afspraak maken voor een gesprek en een rondleiding. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Inspirerend
  • Opbrengstbewust
  • Brede ontwikkeling
  • Samen
  • Veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Piramide telt 288 kinderen (01-10-2022) en heeft een schoolweging van 29,3 (gemiddelde spreiding), wat wordt gezien als een gemiddelde (aan de lage kant) weging. De populatie is het voor het overgrote deel autochtoon.   De meeste kinderen komen uit de directe omgeving van de school. De school is gesitueerd in de wijk Oud Koog in Zaanstad. De wijk bestaat uit koopwoningen én (goedkope) huurwoningen, ongeveer 50% van de gezinnen zijn tweeverdieners. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
298
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC de Piramide is gerealiseerd door een samenwerking van Agora en Tinteltuin. Elke dag is er een aanbod voor onderwijs, peuterspelen en buitenschoolse opvang. De Piramide heeft dan een aanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De medewerkers van onderwijs, opvang en peuterspelen vormen één team. Zij werken samen aan een doel: het ontwikkelen van kinderen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ons IKC kenmerkt zich door een rustige, ruime, opgeruimde en gezellige (werk)sfeer. Bij de ingang hangt een poster waarin wordt beschreven waar wij voor staan. Voor deze onderwerpen verwijzen we ook naar de uitslag van de enquête (Tevredenheid - leerlingtevredenheid en oudertevredenheid). Er is ook een Agora Veiligheidsplan en hebben we zelf een digitaal veiligheidsplan.

De Piramide heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aaneen gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat: Welbevinden.

Terug naar boven