Basisschool de Piramide

Boschjesstraat 66 1541 KL Koog aan de Zaan

  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide
  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide
  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide
  • Schoolfoto van Basisschool de Piramide

Het team

Toelichting van de school

Nieuwe collega
Nieuwe collega’s worden begeleid door een collega (mentor) middels een protocol ‘Begeleiden van een nieuwe leerkracht’. Tevens vinden er gesprekken met de met de IB-er en een gesprek met de Arbo-coördinator plaats. Ook worden er evaluatiegesprekken met de directie gevoerd, zodat de juiste ondersteuning aangeboden wordt.  

Afwezigheid collega
Wanneer een leerkracht afwezig is (ziekte, omstandigheden, verlof, enzovoort), proberen wij daar vervanging voor te vinden (zie hierboven bij verlof personeel) Er zijn op dit moment (i.v.m. het leerkrachtentekort) namelijk geen invallers beschikbaar. Ook kijken we intern wie er extra kan werken of anders ingezet kan worden om een groep les te geven. 

Teamsamensteling
We hebben een goede mix van jonge en ervaren leerkrachten. We vinden het belangrijk om samen tot goed onderwijs te komen. Samen leren en het voelen van gedeelde verantwoordelijkheid zijn twee belangrijke kenmerken waar wij aan werken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is, proberen wij daar een oplossing voor te vinden. In eerste instantie vragen wij onze parttimers om een dag extra te werken of zetten onze 'loslopende' teamleden in indien passend en hiervoor bevoegd. Wanneer wij geen vervanging kunnen vinden, blijven de kinderen een dag thuis of worden verdeeld over de groepen (indien dit mogelijk is).  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Piramide wordt gewerkt in 3 combinatiegroepen 1-2 en een combinatie groep 4-5. De 7 andere groepen zijn leerstofjaarklassen.

Wij streven naar een doorgaande ontwikkeling tot 13 jaar, waarbij het kind centraal staat. Bij het ‘zelfstandig werken en leren’ laten wij ons leiden door het GIP-model. Dit staat voor Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen. Het zelfstandig (leren) werken neemt een belangrijke plaats in. Wij leren kinderen bijvoorbeeld omgaan met uitgestelde aandacht. Ze leren taken te plannen en zelfstandig uit te voeren. Zo kunnen wij de kinderen, individueel of in groepjes, onderwijs op maat bieden.

De hierboven ingedeelde onderwijstijd is een benadering. Er kan geschoven worden met de tijd. Dit is namelijk afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de kinderen. 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Burgerschap is een belangrijk onderdeel en is verweven in levensbeschouwing en wereldoriëntatie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het document schoolondersteuningsprofiel (SOP) is aangepast aan de laatste wet- en regelgeving.

Opmaatgroep op De Piramide. ‘Een opmaat voor goede resultaten en extra ondersteuning of uitdaging op maat’. Het doel is kinderen ondersteuning te bieden bij het verwerven van kennis en vaardigheden en om hun zelfvertrouwen te vergroten, waardoor de resultaten en het welbevinden zullen verbeteren. De leerlingen starten over het algemeen in hun eigen groep bij hun eigen leerkracht. Daarna gaan ze naar de Opmaatgroep om te werken aan taal, lezen en/ of rekenen. Een aantal leerlingen werkt met een eigen leerlijn. Daarnaast leren de leerlingen vaardigheden als aan het werk gaan en leren zich te concentreren. In aanmerkingkomen leerlingen die extra aandacht buiten de groep nodig hebben zoals leerlingen met een eigen leerlijn op het gebied van taal of rekenen of leerlingen die deelnemen aan de Plusklas voor begeleiding bij het inplannen van hun eigen werk. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie hiervoor de informatie uit het stukje 'Aandachtsgebied Gedrag, werkhouding en taakaanpak'.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Piramide werkt samen met Kinderopvang organisatie Tinteltuin. Tinteltuin is verantwoordelijk voor het peuterspelen en de buitenschoolse opvang. Peuterspelen zit in het gebouw en is geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.00-12.00 uur. Peuterspelen is VVE gecertificeerd.

Bij Peuterspelen wordt er gewerkt met de methode ‘Peuterplein’ en onze kleuters sluiten hierop aan met ‘Kleuterplein’. Met deze methode stimuleer je de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen (2 tot 7 jaar). Samen ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen. De methode heeft hiermee een mooie doorlopende leerlijn naar de basisschool. Dat maakt de stap naar het basisonderwijs kleiner. Taal, motoriek, muziek en voorbereidend rekenen: met Peuterplein stimuleer je de allerkleinsten in hun ontwikkeling. Een gevarieerd aanbod dat voldoet aan de VVE-richtlijnen.

Terug naar boven