KC Avonturier

Rector Isidorusstraat 5 5984 NB Koningslust

  • Schoolfoto van KC Avonturier
  • Schoolfoto van KC Avonturier
  • Schoolfoto van KC Avonturier
  • Schoolfoto van KC Avonturier
  • Schoolfoto van KC Avonturier

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In april 2023 is er onder leerlingen een tevredenheidspeiling gedaan. Dat doen we elke 2 jaar in het voorjaar. We hebben deze peiling laten uitvoeren door BvPO (Bureau voor praktijkgericht onderzoek). Door elke 2 jaar ongeveer dezelfde vragenlijst te gebruiken kunnen we resultaten vergelijken met eerdere afnames.

De leerlingen geven een rapportcijfer 7.5 waarmee de leerlingen de school als goed kwalificeren. Op bijna alle afgenomen aandachtsgebieden geven de leerlingen van KC Avonturier een score die op of boven de gemiddelde score ligt van vergelijkbare scholen in Nederland. Samen met de kinderen werken wij aan een fijn schoolklimaat, waar kinderen zich goed voelen en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Samen met de kinderen bespreken wij de actiepunten en bespreken wij wat er goed gaat en wat er nog beter kan. 

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In april 2023 is er onder ouders een tevredenheidspeiling gedaan. Dat doen we elke 2 jaar in het voorjaar. We hebben deze peiling laten uitvoeren door BvPO (Bureau voor praktijkgericht onderzoek). Door elke 2 jaar (ongeveer) dezelfde vragenlijst te gebruiken kunnen we resultaten vergelijken met eerdere afnames.

De ouders geven aan zeer tevreden te zijn. Hier blijven wij dan ook samen voortdurend aan werken.

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven