KC Avonturier

Rector Isidorusstraat 5 5984 NB Koningslust

 • Schoolfoto van KC Avonturier
 • Schoolfoto van KC Avonturier
 • Schoolfoto van KC Avonturier
 • Schoolfoto van KC Avonturier
 • Schoolfoto van KC Avonturier

In het kort

Toelichting van de school

Scholen verschillen in aanpak van lesgeven, in sfeer op school en kijk op het onderwijs. Wij vinden een goed contact tussen school en thuis heel belangrijk. Hier willen we u zo goed mogelijk informeren over KC Avonturier.

Vrijwel alle kinderen uit Koningslust bezoeken onze school. Ook kinderen die buiten Koningslust wonen, zijn van harte welkom. De populatie van KC Avonturier is een afspiegeling van de inwoners van de kleine dorpskern Koningslust.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samenwerken en verbinden
 • Ervaren en beleven
 • Leren en begrijpen
 • Veiligheid en vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vrijwel alle kinderen van Koningslust bezoeken onze school. Kinderen die buiten Koningslust wonen zijn uiteraard ook welkom.

KC Avonturier is een kleine dorpsschool. Binnen onze stichting Prisma zijn we overtuigd van het belang om ook een school te behouden in de kleinere dorpskernen. Ons leerlingenaantal is sinds 2022 weer stijgende. In schooljaar 2023-2024 bezoeken er ongeveer 75 leerlingen onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
65
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In dit hoofdstuk kunt u zien hoeveel uren alle leerlingen op KC Avonturier dit schooljaar maken en hoe die verdeeld zijn over de schooldagen. 

Over de specifieke inhoud van de studiedagen wordt u als ouders geïnformeerd via ISY (ons school-informatie-systeem). Ook informatie over de vieringen en andere activiteiten worden via ISY gecommuniceerd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed omgaan met elkaar vinden wij belangrijk. Op school besteden we hier aandacht aan middels groepsgesprekken en middels een juiste leefstijl. We gebruiken hiervoor bronmateriaal. De onderstaande pedagogische doelen vinden we belangrijk:

 • Respectvol handelen naar zichzelf, naar anderen toe en ten opzichte van hun omgeving.
 • Vertrouwen hebben in zichzelf, in anderen en in hun omgeving.
 • Zich verbonden voelen met de samenleving als geheel, daarin kunnen en willen participeren en daarin een eigen plaats innemen.
 • Eigen verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van zichzelf, anderen en hun omgeving.
 • Binnen de ruimte die geboden wordt initiatieven nemen, fouten durven maken en uitdagingen aangaan.
 • Zichzelf kennen en zichzelf verder ontwikkelen in sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief, creatief en ethisch opzicht.
 • Kritisch reflecteren op eigen kennis, handelen en houding, in relatie tot zichzelf, anderen en hun omgeving waardoor zij geleidelijk hun eigen waarden en normen ontwikkelen en eigen keuzes kunnen maken.    

Terug naar boven