OBS De Kloetingseschool

Zomerweg 2 4481 CB Kloetinge (Gem. Goes)

  • De juf vertelt een leuk verhaal.
  • Tijdens de les maken onze leerlingen gebruik van computers.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van verlof of ziekte van een leerkracht doorlopen we de volgende stappen:
1.       We kijken of er vervangen kan worden door de duo-partner van de leerkracht of een andere leerkracht uit het team, die die dag vrij heeft. 2.       We leggen een vervangingsverzoek neer bij de vervangingspoule* en hebben geen verdere invloed op wie komen gaat.
3.       De directie kijkt of er ruimte zit in zijn agenda (directietaken blijven dan liggen).
4.       Als er echt niemand beschikbaar is, bekijken we de mogelijkheid om de betreffende groep te splitsen in kleine groepjes en te verdelen over de andere groepen.
5.       Als alle mogelijkheden op zijn, zijn we genoodzaakt de leerlingen naar huis te sturen.

*Momenteel is de vervangingspoule leeg.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons team heeft zich de laatste drie jaar geschoold in het groepsdoorbrekend werken, omdat we vinden dat het leerstofjaarklassensysteem onvoldoende tegemoet komt aan de behoeftes van onze leerlingen. Niet de methode is leidend voor het lesaanbod, maar de ontwikkeling van onze leerlingen zelf moet leidend zijn. Met ingang van schooljaar 2022-2023 is er begonnen met het lesgeven in unit 1 (de oude groep 1, 2 en 3) met 4 stamgroepen. In het schooljaar 2023-2024 hopen we een start te kunnen maken met unit 2 (de oude groepen 4, 5, en 6), daarna volgt unit 3 (de oude groepen 7 en 8). Binnen de units gaan clusters leerlingen, vanuit hun stamgroep, werken aan doelen die hen op niveau uitdagen en haalbaar zijn.

Op dit moment hanteren we dus onderstaande groepsindelingen:

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe wij daar aan kunnen voldoen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven