Integraal Kindcentrum Kloetinge

Zomerweg 2 4481 CB Kloetinge (Gem. Goes)

  • De juf vertelt een leuk verhaal.
  • Tijdens de les maken onze leerlingen gebruik van computers.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Onze school neemt tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek af onder ouders, leerlingen en teamleden.
De uitkomsten van deze onderzoeken worden met de MR besproken en zijn vaak het uitgangspunt voor nieuw te ondernemen acties.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Onze school neemt tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek af onder ouders, leerlingen en teamleden.De uitkomsten van deze onderzoeken worden met de MR besproken en zijn vaak het uitgangspunt voor nieuw te ondernemen acties.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven