Integraal Kindcentrum Kloetinge

Zomerweg 2 4481 CB Kloetinge (Gem. Goes)

  • De juf vertelt een leuk verhaal.
  • Tijdens de les maken onze leerlingen gebruik van computers.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van De Kloetingseschool te Kloetinge.

Het uitgangspunt van onze school is, dat kinderen slechts kunnen leren als zij zich veilig voelen thuis, op school, bij de leerkracht en bij de andere kinderen. Een enthousiaste houding van de leerkracht is hierbij van groot belang, evenals een ondersteunende rol van u als ouder. Het team draagt actief bij aan het scheppen van een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Wij begeleiden de kinderen op een positieve, duidelijke en consequente manier.

Coöperatieve werkvormen: Dagelijks worden coöperatieve werkvormen doelgericht ingezet in verschillende lessen. Door het creëren van interactie versterken we de betrokkenheid van de leerlingen en versterken ze tevens elkaar. Sociale vaardigheden als luisteren en complimenteren worden aangeleerd.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden en leerplezier
  • Ontwikkelingsgericht
  • Kwink pestpreventie
  • Respect, structuur, veiligheid
  • Laagdrempelig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolveiligheidsplan van onze school is een dynamisch document. Met regelmaat wordt dit document bijgesteld, zodat het voldoet aan de actuele eisen.

Aspecten die op dit ogenblik onze aandacht hebben zijn:

- Internet- en telefoongebruik
- Mediawijsheid
- Algemene verordening gegevensbescherming
- Herziening van het schoolontruimingsplan (aangevuld met een inruimingsplan) in verband met betrekken nieuw gebouw.

Terug naar boven