Rooms Katholieke Basisschool De Blokkenberg

Akkerheide 19 6463 DC Kerkrade

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Blokkenberg
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Blokkenberg
  • In 2010 zijn de locaties Haanrade en Chevremont samengevoegd op de hoofdlocatie. Er zijn toen voor de groepen 6, 7 en 8 lokalen bijgebouwd.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In schooljaar 22-23 hebben de kinderen van groep 6, 7 en 8 de vragenlijst ingevuld. Dat waren in totaal 78 leerlingen die als gemiddelde cijfer een 8 hebben gegeven. 
Tevredenheid
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders die uiteindelijk hebben deelgenomen waren er 124. Wij voldoen daarmee aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid van de afgenomen enquête. Gemiddeld genomen geven de ouders ons een 7-8 als tevredenheidsscore.

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven