Rooms Katholieke Basisschool De Blokkenberg

Akkerheide 19 6463 DC Kerkrade

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Blokkenberg
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Blokkenberg
  • In 2010 zijn de locaties Haanrade en Chevremont samengevoegd op de hoofdlocatie. Er zijn toen voor de groepen 6, 7 en 8 lokalen bijgebouwd.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Blokkenberg.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • verbondenheid
  • betrokkenheid
  • respect
  • dialoog
  • stabiliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school werkt nu nog in een leerstofjaarklassensysteem. Daar wij een kleine school zijn (rond 225 leerlingen) hebben wij van elk leerjaar maar één groep.

Met ingang van januari 2020 is er een instroomgroep gerealiseerd waardoor de toename in inschrijvingen verantwoord opgevangen kan worden. Mede daardoor zullen er in de toekomst ook combinatieklassen gevormd gaan worden.

Schooljaar 2022-2023zijn we gestart met 4 combinatieklassen. Groep 1-2, groep 2-3 en groep 5-6 en groep 7-8.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven