OBS De Verhalentuin

Prins Bernhardstraat 5 6037 RW Kelpen-Oler

Schoolfoto van OBS De Verhalentuin

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Het cijfer geeft aanleiding tot continuering van de situatie of het uitvoeren van verbeteracties. 
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Ouders hebben een uitnodiging gekregen om een online vragenlijst in te villen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.
Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven