OBS De Verhalentuin

Prins Bernhardstraat 5 6037 RW Kelpen-Oler

Schoolfoto van OBS De Verhalentuin

In het kort

Toelichting van de school

Waar een kleine school groot in kan zijn!

Welkom op het SchoolVenster van basisschool De Verhalentuin. Dit Schoolvenster geeft u informatie over (de resultaten/opbrengsten van) basisschool De Verhalentuin. Een kleinschalige basisschool waar samenwerken, op team- en kindniveau, hoog in het vaandel staat. Vandaar onze slogan: Onderwijs maak je samen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Samen zorgen we voor krachtig kwalitatief openbaar onderwijs in de kern Kelpen-Oler.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht voor elk kind
  • Geborgenheid
  • Professionaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aan het einde van schooljaar 2022-2023 volgden 85 leerlingen onderwijs op OBS De Verhalentuin.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode Huiselijke Geweld en Kindermishandeling

De wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is per 1 juli 2013 in werking getreden. Op 1 januari 2019 is de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gewijzigd op enkele onderdelen. De meldcode is niet alleen bedoeld voor (vermoedens van) fysiek geweld, maar ook psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. De gedachte achter deze meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat het geweld stopt. Met de verplichting om te werken met een meldcode weten organisaties en professionals welke stappen zij moeten zetten als zij geweld signaleren. Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in onze Meldcode huiselijk geweld.

Terug naar boven