Marnixschool

Schimmelpenninckstraat 2 2221 EP Katwijk

Schoolfoto van Marnixschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Over de jaren heen hebben we goede onderwijsresultaten, in relatie tot onze leerlingpopulatie.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Over het algemeen zijn de adviezen die wij geven in overeenstemming met onze verwachtingen over een goed vervolg van de schoolloopbaan van onze leerlingen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De opbrengsten van ons onderwijs liggen boven het landelijk gemiddelde, constateerde de Inspectie. Het onderwijs en de kwaliteitszorg zijn als voldoende beoordeeld. Een belangrijk aandachtspunt van de Inspectie was de zorgstructuur op onze school. Die geven we inmiddels gestructureerder vorm, zowel voor leerlingen die wat meer kunnen als die wat moeilijker kunnen leren. We bieden hun hulp in de groep, en waar nodig ook buiten de groep, bijvoorbeeld met remedial teaching.

Terug naar boven