Marnixschool

Schimmelpenninckstraat 2 2221 EP Katwijk

Schoolfoto van Marnixschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Basisschool Marnix.

Op de Marnixschool willen we een veilige, open en positieve omgeving bieden waardoor kinderen gestimuleerd worden zich optimaal te ontplooien. We halen graag het beste uit leerlingen. We ondersteunen kinderen die wat meer moeite hebben met de leerstof, maar stimuleren zeker ook de kinderen die meer kunnen.  Binnen dit ‘onderwijs op maat’ doen we een beroep op de eigen inbreng van de leerling en ook op zijn of haar samenwerkingsvaardigheden. Onze school heeft een open christelijke identiteit. Op de Marnixschool wordt de kinderen bijgebracht dat het in de wereld ook om andere dingen gaat. Kinderen wordt geleerd de maatschappij en de medemens open tegemoet te treden, met respect voor de ander en zonder last van vooroordelen. 

Dit zijn onze kernwaarden:

1. Normen enwaarden vanuit christelijke beginselen

2. Kwaliteit

3. Leren

4. Passend

5. Veilig

Verder is kenmerkend voor de Marnixschool:

-       De school zit onder één dak met een peuterspeelzaal, voor-, tussen- en naschoolse opvang.

-       Het schoolgebouw is ruim van opzet.

-       We gebruiken moderne methodes, die passen bij het directe-instructiemodel. Binnen de groepen werken we op  niveau. Daarbij gebruiken we vaak coöperatieve werkvormen.

We vinden goede samenwerking met ouders van groot belang en investeren daar actief in. Smaakt deze kennismaking naar meer, bel of mail ons dan. Tijdens een persoonlijk gesprek en een rondleiding door de school kunt u zelf de sfeer proeven en met leerlingenen leerkrachten praten.

Met vriendelijke groet,

Ronald Pieck (interim-directeur) 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Normen en waarden
  • Kwaliteit
  • Leren
  • Passend
  • Veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op onze school is redelijk stabiel. De groepen tellen tussen de 25 en 30 leerlingen. Onze groepsleerkrachten hebben oog voor ieder individueel kind.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
239
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

het 5-dagen dezelfde schooltijden geeft rust en duidelijkheid in de school.

Kibnderopvang is ook inpandig en ouders ervaren het als rustig. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven