Marnixschool

Schimmelpenninckstraat 2 2221 EP Katwijk

Schoolfoto van Marnixschool

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt de tevredenheid bij ouders gemeten en we zien dat er stabiliteit is in de tevredenheid van ouders. Helaas wordt de enquête niet door veel ouders ingevuld, waardoor we een grote marge in betrouwbaarheid hebben. 
Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven