Mr. J.J.L. van der Brugghenschool

Schimmelpenninckstraat 8 2221 EP Katwijk

  • Hier kunt u aanbellen en wordt u in de school binnen gelaten.
  • De school staat in een verkeersveilige omgeving.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op de Brugghenschool vinden we leerlingentevredenheid erg belangrijk. We vinden het fijn dat bijna alle leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 de enquête hebben ingevuld. In de maanden mei en juni gaan we de resultaten van de enquête bespreken in de leerlingenraad, in het schoolteam en met de medezeggenschapsraad. 
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Op de Brugghenschool vinden we oudertevredenheid erg belangrijk. In de maanden mei en juni gaan we de resultaten van de enquête bespreken in het schoolteam en met de medezeggenschapsraad. 
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven