Mr. J.J.L. van der Brugghenschool

Schimmelpenninckstraat 8 2221 EP Katwijk

  • Hier kunt u aanbellen en wordt u in de school binnen gelaten.
  • De school staat in een verkeersveilige omgeving.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool te Katwijk.

U vindt hier heel veel nuttige informatie over onze school. Kijkt u rustig rond. Wilt u meer informatie over onze school, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Nogmaals hartelijk welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Relatie
  • Nieuwsgierigheid
  • Groei
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft een gezonde basis wat leerlingenaanmelding betreft. Gemiddeld is de groepsgrootte in de leerjaren tussen de 25 en de 30 leerlingen. Alle leerjaren hebben twee groepen. Vanaf september 2021 starten er 5 kleutergroepen, allen in een 1/2 combinatie. Deze groepen groeien tot 30 kinderen. In totaal zijn er daarom 17 groepen, met met ruim 400 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
400
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven