Alberoschool CBS 't Honk

Vroonlandseweg 49D 4421 BW Kapelle

  • Ontmoeting in de kring: jij mag er zijn, fijn dat je er bent!
  • Leren door spelen, binnen en buiten.
  • Transparante groepsruimtes en leerpleinen
  • Ieder kind telt op onze school.
  • Samen leren en ontdekken.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In februari 2023 is een leerling tevredenheid en veiligheidsmeting onder leerlingen van de groepen 7 en 8 afgenomen.

De uitkomst van deze meting is besproken in het bovenbouwteam en er is een actieplan opgesteld. Welbevinden krijgt de komende schoolplanperiode 2023-2027 aandacht. Zie hiervoor het uitgewerkte stappenplan bij doel 1 in het schoolplan.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In het februari 2021 is  een tevredenheidsmeting uitgezet onder ouders, team en leerlingen. In de bijlage treft u de volledige rapportage van de resultaten aan..Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven