Christelijke Basisschool De Winde

Van Weerden Poelmanstr 2 B 9254 CS Hurdegaryp

  • Drie Talig Onderwijs
Trije Talich √õnderwiis
Three Langual Education
  • Samen spelen, samen leren. Schoolbreed zetten we co√∂peratieve werkvormen in met als doel het samenwerken 'gewoon' te maken.
  • Letterlijk bewegen met dans, muziek en onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. En uiteraard houden we onszelf scherp in nieuwe ontwikkelingen
  • Samen met de kinderen van de OBS het dorp schoonprikken! Himmelaskje.
  • Openingslied van de Kinderboekenweek. 
'Wat vind je leuk en wat is jouw talent?' Je bent echt iets geworden, als je bent wie je bent!

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Klikt u op de bijlage 'Analyse Tevredenheidsonderzoek - Plan van aanpak 2019 - 2020' dan krijgt u onze uitkomsten in een plan van aanpak voor het schooljaar 2019 - 2020 verwerkt. Met een 8,3 vanuit de leerlingpeiling en een 7,82 vanuit de ouderpeiling, kunnen we zeer tevreden zijn!

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Klikt u op de bijlage 'Analyse Tevredenheidsonderzoek - Plan van aanpak 2019 - 2020' dan krijgt u onze uitkomsten in een plan van aanpak voor het schooljaar 2019 - 2020 verwerkt. Met een 8,3 vanuit de leerlingpeiling en een 7,82 vanuit de ouderpeiling, kunnen we zeer tevreden zijn!

Klikt u op de bijlage 'Nieuwsbrief 19 mei 2015 Oudertevredenheidsonderzoek' , dan krijgt u de Uitkomsten als samenvatting van het Oudertevredenheidsonderzoek welke wij als school in Februari 2015 hebben afgenomen. 

Deze bijlage vindt u onder het kopje, na meer informatie: 'Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?'

De ouders waarderen De Winde met een 7,88 oftewel een 7,9!

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven