Christelijke Basisschool De Winde

Van Weerden Poelmanstr 2 B 9254 CS Hurdegaryp

  • Drie Talig Onderwijs
Trije Talich √õnderwiis
Three Langual Education
  • Samen spelen, samen leren. Schoolbreed zetten we co√∂peratieve werkvormen in met als doel het samenwerken 'gewoon' te maken.
  • Letterlijk bewegen met dans, muziek en onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. En uiteraard houden we onszelf scherp in nieuwe ontwikkelingen
  • Samen met de kinderen van de OBS het dorp schoonprikken! Himmelaskje.
  • Openingslied van de Kinderboekenweek. 
'Wat vind je leuk en wat is jouw talent?' Je bent echt iets geworden, als je bent wie je bent!

Contactgegevens

Christelijke Basisschool De Winde

Van Weerden Poelmanstr 2 B
9254 CS Hurdegaryp

Telefoon:
0511473493
Schoolwebsite:
www.cbsdewinde.nl
E-mailadres:
dewinde@stichtingoarsprong.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Tytsjerkste

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
1745
Website schoolbestuur:
www.stichtingoarsprong.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101

Terug naar boven