Christelijke Basisschool De Winde

Van Weerden Poelmanstr 2 B 9254 CS Hurdegaryp

  • Drie Talig Onderwijs is een ambitie!
Trije Talich Ûnderwiis
Three Langual Education
  • Letterlijk bewegen met dans, muziek en onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. En uiteraard houden we onszelf scherp in nieuwe ontwikkelingen
  • Samen naar de Dorpstuin
  • Opening Kinderboekenweek met beide scholen. "Gi-ga-groen!"
  • Samen spelen, samen leren. Schoolbreed zetten we coöperatieve werkvormen in met als doel het samenwerken 'gewoon' te maken.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van De Winde.

CBS De Winde, een verantwoorde, veilige en vertrouwde basis voor een veelvormige ontwikkeling!

Met behulp van dit schoolvenster krijgt u, aan de hand van gegevens en resultaten, een eerste indruk van hoe wij als school functioneren. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO, Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. 

Resultaten zijn belangrijk, maar wij bieden meer!

Op christelijke basisschool De Winde doen wij er alles aan om te zorgen dat kinderen een fijne schooltijd hebben. Belangrijk is dat leerlingen en ouders zich thuis voelen op onze school. Samenwerken in een plezierige sfeer, vertrouwen, duidelijke verwachtingen en openheid vormen de basis voor een veilige omgeving waarin een kind zich optimaal kan ontplooien.

Wij bieden kwalitatief goed en eigentijds onderwijs aan. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten richten zich op de totale ontwikkeling van uw kind: hoofd, hart en handen. Door aan deze aspecten aandacht te schenken komen de talenten van uw kind tot uiting.

Kijkt u voor meer informatie over onze school op de website: www.cbsdewinde.nl Als u meer wilt weten kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord!


Met vriendelijke groet,

Dhr. JH Feenstra en Mevr. A Vriesinga (directie) namens het team CBS De Winde

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoofd, Hart en Handen
  • Talentontwikkeling
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Een school waar muziek in zit!
  • 3 Talig onderwijs, een streven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023 - 2024 hebben we tijdens de 1 februari telling 271 leerlingen. We zijn een groeiende school! De leerlingen zijn verdeeld over 11 groepen. 

We hebben een extra lokaal tot onze beschikking voor groepjes leerlingen en een eventuele instroomgroep. Daarnaast hebben we nog een handvaardigheidsruimte voor onze vakdocenten creatieve vormgeving. Ook maken we gebruik van de werkruimtes op de gang en in overleg de ruimten van de naastgelegen school, OBS Hurdegaryp (bovenste verdieping). 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
260
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang... Goed geregeld!

Uw kind is ook voor en na schooltijd in vertrouwde handen. De voor- en naschoolse opvang hebben we ondergebracht bij Kinderwoud. 

www.kinderwoud.nl

"Flexibele opvang is mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Planning en Plaatsing van Kinderwoud via 0513 - 610 825. Verlengde opvang in de morgen vanaf 7:00 tot 7:30 uur en in de middag van 18:00 uur tot 18:30 uur.

Vakantieopvang vanaf 7:30 tot 12:45 en 12:45 tot 18:00 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven