Christelijke Basisschool De Winde

Van Weerden Poelmanstr 2 B 9254 CS Hurdegaryp

  • Op het dakplein zijn de kinderen van midden- en bovenbouw aan het spelen
  • Muziek leerorkest in groep 5
  • Kerstviering
  • Drie Talig Onderwijs
Trije Talich Ûnderwiis
Three Langual Education
  • Uilenballen pluizen...

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Klikt u op de bijlage 'Analyse Tevredenheidsonderzoek - Plan van aanpak 2019 - 2020' dan krijgt u onze uitkomsten in een plan van aanpak voor het schooljaar 2019 - 2020 verwerkt. Met een 8,3 vanuit de leerlingpeiling en een 7,82 vanuit de ouderpeiling, kunnen we zeer tevreden zijn!

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Klikt u op de bijlage 'Analyse Tevredenheidsonderzoek - Plan van aanpak 2019 - 2020' dan krijgt u onze uitkomsten in een plan van aanpak voor het schooljaar 2019 - 2020 verwerkt. Met een 8,3 vanuit de leerlingpeiling en een 7,82 vanuit de ouderpeiling, kunnen we zeer tevreden zijn!

Klikt u op de bijlage 'Nieuwsbrief 19 mei 2015 Oudertevredenheidsonderzoek' , dan krijgt u de Uitkomsten als samenvatting van het Oudertevredenheidsonderzoek welke wij als school in Februari 2015 hebben afgenomen. 

Deze bijlage vindt u onder het kopje, na meer informatie: 'Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?'

De ouders waarderen De Winde met een 7,88 oftewel een 7,9!

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven