PCBS De Ark

Salland 2 1274 KL Huizen

  • In 2019 zijn we gestart met de vergroening van het schoolplein. Kinderen kunnen straks spelen in, en zorgen voor groen
  • Schoolfoto van PCBS De Ark
  • Schoolfoto van PCBS De Ark

In het kort

Toelichting van de school

De tijd op de bassischool is een belangrijke periode in het leven van een kind. Een tijd waarin je eerst spelend en lerend de wereld leert te verkennen en na acht jaren voorbereid en toegerust bent voor een nieuwe school. Logisch dat u bewust een school uitzoekt voor uw kind. Dit schoolvenster geeft een beeld hoe het onderwijs op De Ark georganiseerd wordt. Wij vinden dat één deel van de school niet te vangen valt in woorden; dat is de sfeer. U bent daarom van harte welkom om de school te bezoeken. We vertellen hoe onderwijs op De Ark eruit ziet en laten de school graag aan u zien. U ziet de kinderen aan het werk. Dit is belangrijk om een goed beeld te vormen van de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Veilig en betrouwbaar
  • Bruisend
  • Atelieronderwijs
  • Brede zorg

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven