PCBS De Ark

Salland 2 1274 KL Huizen

  • In 2019 zijn we gestart met de vergroening van het schoolplein. Kinderen kunnen nu spelen in, en zorgen voor het groen om de school heen.
  • Schoolfoto van PCBS De Ark
  • Schoolfoto van PCBS De Ark

In het kort

Toelichting van de school

Kom aan boord van de Ark! Ons motto is: Groei, bloei, wees jezelf als geen ander!

De Ark is een school waar het welzijn van ieder kind voorop staat, we combineren goed onderwijs en hoge opbrengsten met het streven naar een brede ontwikkeling door onder andere het bieden van Atelieronderwijs, The leader in Me, Spelend leren en geïntegreerd zaakvakonderwijs. Wij geloven dat elk kind kan groeien en bloeien en er mag zijn zoals hij/ zij is. We hebben een groen schoolplein, en een Leerplein waar kinderen in groepjes kunnen samenwerken of extra aandacht van de leerkracht of onderwijsassistent kan krijgen. 

We vinden de 3-hoek 'kind- ouders/verzorgers- school' heel belangrijk, en stimuleren ouderbetrokkenheid door u als ouders actief te betrekken bij het leerproces. Daarbij werken we nauw samen met het samenwerkingsverband Unita, zij ondersteunen alle scholen in de regio met expertise en begeleiding om er samen voor te zorgen dat elk kind tot leren komt.

De Ark groeit, dus het is belangrijk dat u uw kind op tijd aanmeldt op onze school, zodat we uw kind(eren) nog een plekje kunnen geven. Ook vinden we het belangrijk om persoonlijke aandacht voor u als ouders/ verzorgers te hebben en kennis met u te maken door een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de Ark. Rondleidingen plannen wij altijd onder schooltijd in, zodat u de Ark ook in bedrijf ziet. Via onze site (www.arkhuizen.nl) kunt u een formulier invullen en dan nemen we z.s.m contact met u op. 

Welkom op de Ark!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Veilig, betrouwbaar, bruisend
  • Spelend leren groep 1/2
  • Atelieronderwijs
  • The leader in me

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
253
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven