PCBS De Ark

Salland 2 1274 KL Huizen

  • In 2019 zijn we gestart met de vergroening van het schoolplein. Kinderen kunnen nu spelen in, en zorgen voor het groen om de school heen.
  • Schoolfoto van PCBS De Ark
  • Schoolfoto van PCBS De Ark

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn erg trots op het feit dat de leerlingen de Ark een 8 als rapportcijfer geven. Wanneer kinderen tevreden zijn over het onderwijs en zich op hun gemak voelen, vormt dit een goede basis voor hun ontwikkeling. Daarnaast blijven we alert op kinderen die signalen afgeven van pesten of zich niet veilig voelen. Gelukkig komt dit zeer weinig voor. 
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven