Dr Maria Montessorischool

Vd Duyn van Maasdamlaan 30 1272 EM Huizen

  • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool
  • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool
  • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool
  • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool
  • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

U vindt het integrale rapport van Scholen met Succes met de laatste uitslag van de Leerling TevredenheidsPeiling hier.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ieder schooljaar neemt de school de vragenlijst vanuit Scholen met Succes (Succes!Spiegel) af. De school gebruikt de Succes!Spiegel om de kwaliteit van de school in kaart te brengen en planmatig te verbeteren. In de cockpit van de Succes!Spiegel worden naast de opbrengsten van de school en de beoordeling van onderwijsinspectie ook de uitslagen van tevredenheidspeilingen, die regelmatig onder ouders, personeel en leerlingen in kaart gebracht. Al deze input biedt de schoolleiding optimaal de kans om de kwaliteit van de school scherp in beeld te krijgen en planmatig aan de verbetering van de kwaliteit van de school te werken.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven