Dr Maria Montessorischool

van der Duyn van Maasdamlaan 30 1272 EM Huizen

  • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool
  • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool
  • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool
  • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool
  • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de Dr. Maria Montessorischool!

Op onze school, die door ouders wordt omschreven als warme en veilige school, combineren we het behalen van hoge opbrengsten met het streven naar een optimale talentontwikkeling voor ieder kind. Dit bereiken we door aan de ene kant een strak kwaliteitssysteem te hanteren en aan de andere kant door zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijs- en ontwikkelbehoefte van iedere individuele leerling. Dit lukt onder andere door het brede aanbod van de school dat wordt uitgevoerd door vakspecialisten. Denk daarbij niet alleen aan specialisten op het gebied van rekenen, dyslexie of leerlingenzorg, maar zeker ook aan specialisten op het gebied van muziek, handvaardigheid, wetenschap en techniek, ICT en programmeren. Hierdoor kunnen alle leerlingen zich ontwikkelen in de richting die bij hen past en krijgen ze actuele en goede hulp, indien zij dit nodig hebben. Het is onze taak als excellente school om goed bij de huidige ontwikkelingen in het onderwijs aan te sluiten en initiatieven te nemen om vernieuwingen in te zetten en uit te proberen. Hiertoe krijgen we de kans, omdat we deel uitmaken van de groep van excellente scholen en deelnemen aan het experiment regelluwe scholen. De belangrijkste partij binnen ons kwaliteitssysteem vormen natuurlijk de leerlingen. Zij zijn de hoofdgebruikers van de school. Vandaar dat wij hun mening over de inrichting van de school, de kwaliteit van de lessen en de leerkrachten zwaar meewegen en we hen actief bevragen in bijvoorbeeld de vergaderingen met de leerlingraad.

De Dr. Maria werkt nauw samen met de Kamperfoelieschool en met Montessorischool de Gouden Kraal  in Huizen. Alle drie scholen in Huizen die vallen onder het bestuur van Talent Primair. De drie scholen worden gezamenlijk aangestuurd door Bart van der Vlist, meerscholen directeur. Daarnaast heeft iedere school een eigen locatiedirecteur. Op de Dr. Maria is dat Ryanne Zeeman.Op onze school is een gemotiveerd team aan het werk met een passie voor onderwijs en een drang om voortdurend het beste voor de school en de leerlingen te realiseren. Ook voor uw kind! In deze schoolgids kunt u zich aan de hand van de geboden informatie een beeld vormen hoe wij innovaties in het onderwijs vormgeven, zoals Engels in de hele basisschool, de techniekwerkplaats, de plusklas en de inzet van ICT ter ondersteuning van de nieuwste lesmethodes. Het is natuurlijk nog veel leuker om de Dr. Maria Montessorischool in bedrijf te beleven. U kunt hiervoor direct contact met ons opnemen. Iedere werkdag is in ieder geval één van ons op de school aanwezig. Om teleurstelling te voorkomen is het belangrijk om te weten dat er voor onze school wachtlijsten zijn. Wacht u daarom niet te lang met inschrijven.

Tot ziens op onze school!

Ryanne Zeeman en Bart van der Vlist, directie

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • excellent
  • innovatief
  • wetenschap en techniek
  • warm
  • Montessorischool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Dr. Maria Montessorischool is voor veel ouders een aantrekkelijke school. De laatste jaren is het aanbod van leerlingen veel groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Hierdoor werkt de school met wachtlijsten en moeten veel ouders uitwijken naar een andere school. Het is voor nieuwe ouders aan te bevelen om voor de eerste verjaardag van het kind in te schrijven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
322
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven