Openbare Daltonbasisschool de Plantage

Plantagepolder 1 3991 ZE Houten

  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Plantage
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Plantage
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Plantage
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Plantage
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Plantage

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van OBS de Plantage!

OBS de Plantage is een openbare daltonschool, gesitueerd in een bijzonder kind- en speelvriendelijke, ruim opgezette omgeving. De Plantage is een openbare daltonschool. Bij ons op school behalen wij op cognitief gebied hoge leeropbrengsten, maar bieden wij onze leerlingen ook een brede vorming, waarin sociaal emotionele ontwikkeling en ontwikkeling in een veilig klimaat hoog in het vaandel staan.

De leerstof op onze school is gelijk aan die van andere basisscholen, echter de manier waarop de leerstof wordt aangeboden en verwerkt verschilt. Onze leerlingen leren meer dan alleen leren!

Eigenaarschap, verantwoordelijkheid, samenwerking en reflectie zijn enkele begrippen die een centrale rol spelen in ons onderwijs.

Voor meer informatie over onze school verwijzen we u naar onze website www.obsdeplantage.nl.

Wilt u een kijkje nemen op onze school? Dat kan. We leiden u graag rond. U kunt een email sturen naar directie.plantage@oo-h.nl of klik op deze link om een afspraak in te plannen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • erkende daltonschool
  • werken met leerlijnen
  • coöperatieve werkvormen
  • reflectiegesprekken leerlingen
  • rots en waterschool, veilig schoolklimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen komen uit de wijken rondom de school. Ook zijn er leerlingen buiten Houten die onze daltonschool bezoeken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
414
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Plantage werkt samen met een groot aantal nso`s in Houten. Na afloop van de dag op school, om 14.15 uur, gaan de kinderen waar opvang voor nodig is naar de diverse nso`s. Ze worden door deze organisaties op school opgehaald.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven