Openbare Daltonbasisschool de Plantage

Plantagepolder 1 3991 ZE Houten

  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Plantage
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Plantage
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Plantage
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Plantage
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Plantage

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze leerlingen waarderen de school in 2024 met een prachtig rapportcijfer, namelijk een 8,4!

Daarnaast waarderen de leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 de veiligheid met een 8,1!

Daar zijn wij enorm trots op!

Tevredenheid
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2024 hebben wij een ouderenquête afgenomen. De respons op deze oudervragenlijst was 54% en daarmee kunnen we zeggen dat de respons voldoet aan de vereiste betrouwbaarheid.

De school wordt door ouders gewaardeerd met een mooi rapportcijfer, namelijk een 7,8. Daar zijn wij erg blij mee!


Tevredenheid
7,8

Terug naar boven