Basisschool Aventurijn

Raaigras 101 -d 3994 MB Houten

  • Schoolfoto van Basisschool Aventurijn
  • Schoolfoto van Basisschool Aventurijn
  • Schoolfoto van Basisschool Aventurijn
  • Schoolfoto van Basisschool Aventurijn

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De uitslag van de leerling enquête die in 2022 is afgenomen is toegevoegd.

De enquête is ingevuld door de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. 

In 2024 wordt de nieuwe leerling tevredenheidsvragenlijst afgenomen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In november 2022 heeft op basisschool Aventurijn een oudertevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Het verslag hiervan vindt u in de bijlage. In overleg met het afnamebureau is besloten om per gezin 1 ouder de enquête te laten invullen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven