Basisschool Aventurijn

Raaigras 101 -d 3994 MB Houten

  • Schoolfoto van Basisschool Aventurijn
  • Schoolfoto van Basisschool Aventurijn
  • Schoolfoto van Basisschool Aventurijn
  • Schoolfoto van Basisschool Aventurijn

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool Aventurijn. Aventurijn is een katholieke basisschool in Houten-Zuid.

Dit Schoolvenster geeft u informatie over wie wij zijn en biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Meer informatie kunt u vinden op: website basisschool Aventurijn

Welkom op Aventurijn!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sterke basis
  • Engels vanaf groep 1
  • Vooruitstrevend en uitdagend
  • Veilige school en leeromgeving
  • Coöperatief en bewegend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Aventurijn heeft 18 groepen.

Er zijn 5 kleutergroepen en 3 groepen 3.  Van alle andere groepen zijn er telkens twee (2 groepen 4, 2 groepen 5, etc.).

Hier is bewust voor gekozen. In de kleinere groepen 3 krijgt de start van het formeel leren op deze manier een stevige basis. De samenwerking van parallelgroepen draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs. Aventurijn beschikt over een leerlingenraad die bestaat uit kinderen uit groep 6, 7 en 8. De kinderen denken mee, in overleg met directie, over allerlei verschillende onderwerpen binnen Aventurijn. In een kwaliteitskaart is de werkwijze vastgelegd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
415
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool Aventurijn bevindt zich in de Multi Functionele Accommodatie (MFA) Limes. Kinderopvangorganisatie KMN Kind & Co is partner in ons pand.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven