KBS 't Schoolhuys

Tappersgilde 22 3994 CG Houten

  • Het geven van goed onderwijs en een fijne sfeer vinden wij belangrijk. Op 't Schoolhuys word je gezien, als kind, leerkracht en als ouder!
  • De kinderen ontwikkelen een verantwoordelijkheidsgevoel en er is sprake van een grote betrokkenheid naar elkaar.
  • We werken met de methode 3,2,1 Start waarbij we de bewegend leren toestellen op het schoolplein inzetten
  • Wij geven de zaakvakken; natuur, aardrijkskunde en geschiedenis met behulp van de methode Vier Keer Wijzer, meervoudige intelligenties.
  • Wij geven alle groepen, vanaf groep 1 t/m 8 versterkt Engels.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Om de leerlingentevredenheid te meten, maken we gebruik van de leerlingenenquête van de Tevredenheidsmeter. De leerlingen zijn erg tevreden over onze school, met name over de goede en veilige sfeer op onze school. De leerlingen vinden dat ze op school fouten mogen maken en dat de leerkrachten heel goed in staat zijn om hen te helpen als dat nodig is. Er zijn duidelijke regels en afspraken op school, meervoudige intelligenties inzetten bij de zaakvakken maakt het leren leuker. De school is een plek waar we leren om samen te leven, aldus de leerlingen! 
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Om de oudertevredenheid te meten maken wij gebruik van de Tevredenheidsmeter. In de stakeholdersanalyse hebben we hierover doorgepraat en hebben de ouders te kennen gegeven dat de leerlingen graag naar school gaan en dat hun kinderen leren om samen te werken en te leven. De ouders gaven aan dat de kinderen zich in hoge mate veilig voelen op en rondom de school. Ook besteedt 't Schoolhuys in toenemende mate aandacht aan duurzaamheid. De informatievoorziening vanuit ‘t Schoolhuys naar ouders is grondig. En toch is er hier en daar ruimte voor verfijning. We gaan onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle relevante informatie ook gelezen wordt. Er wordt de komende periode samen met ouders/verzorgers en team nagedacht hoe we als school kunnen toewerken naar meer educatief partnerschap met ouders. 


Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven