KBS 't Schoolhuys

Tappersgilde 22 3994 CG Houten

  • Het geven van goed onderwijs en een fijne sfeer vinden wij belangrijk. Op 't Schoolhuys word je gezien, als kind, leerkracht en als ouder!
  • De kinderen ontwikkelen een verantwoordelijkheidsgevoel en er is sprake van een grote betrokkenheid naar elkaar.
  • We werken met de methode 3,2,1 Start waarbij we de bewegend leren toestellen op het schoolplein inzetten
  • Wij geven de zaakvakken; natuur, aardrijkskunde en geschiedenis met behulp van de methode Vier Keer Wijzer, meervoudige intelligenties.
  • Wij geven alle groepen, vanaf groep 1 t/m 8 versterkt Engels.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van KBS 't Schoolhuys!

In dit venster vindt u informatie over onze school, waarbij de velden gevuld zijn door gegevens van het ministerie, de inspectie en ons als school zelf. U kunt natuurlijk ook onze eigen website bezoeken: www.schoolhuys.nl of een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Ons telefoonnummer is 030- 637 46 14.

U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Ontwikkeling
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de voor- en naschoolse opvang werken wij samen met verschillende organisaties voor de naschoolse opvang: Partou, Kindergarden, De Beun, Kids Lodge en De Notedop.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school heeft als vertrouwenspersonen mevrouw Lilian van Leeuwen en Josélique Kokhuis. Zij stellen zich jaarlijks voor aan onze leerlingen. Als een leerling iets wil vertellen, maar de vertrouwenspersoon niet rechtstreeks wil benaderen, kan hij/zij een briefje in de speciale brievenbus doen, zodat de ICP-er contact met hem/haar kan opnemen. 

Als vertrouwenspersoon vang je de klager op en bied je ondersteuning bij het intern oplossen van de klacht. Hierbij gaat het om klachten van ongewenst gedrag zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie/geweld, grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Als vertrouwenspersoon los je niets op voor de klager en bemiddel je niet tussen klager en aangeklaagde. Je adviseert en ondersteunt bij mogelijke vervolgstappen die de klager (intern en extern) kan zetten om tot een oplossing te komen. 

Twee keer per jaar voert de school een risico-inventarisatie uit. Deze wordt in de MR besproken en de actiepunten worden verholpen. Jaarlijks vindt er een check van de veiligheid van het gebouw plaats door de preventiemedewerker en een lid van de MR.

Terug naar boven