per 1-8-2020 It Bûtenplak

Aise Bruggenswei 2 8412 SW Hoornsterzwaag

  • De school heeft naast het kleuterlokaal een apart (afgesloten) plein waar groep 1-2 en de peuters kunnen spelen!
  • Schoolfoto van per 1-8-2020 It Bûtenplak
  • "Ik ben goed zoals ik ben!"
  • Klaar voor de uitleg van de leerkracht

Leerlingtevredenheid toelichting

Toelichting van de school

Net als voor ouders is in november 2018 een Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) gehouden voor leerlingen van groep 6-7-8.
Deze LTP is op school afgenomen; het deelnamepercentage is dan ook 100%.
De vragen gingen over de school (bv. hoe vind je het op school, heb je een leuke klas?) en over de lessen op school (bv. zijn er duidelijke regels, legt je juf of meester duidelijk uit?)
De leerlingen geven de school gemiddeld op deze onderdelen een 8.2 en ook als rapportcijfer krijgt de school van de leerlingen gemiddeld een 8.2

In eerste instantie bespreken we de resultaten in en met de leerlingenraad. Daar bespreken we welke punten we (verder) kunnen aanpassen en verbeteren. Vooralsnog zijn we blij en ook wel trots op het resultaat van dit tevredenheidsonderzoek! Dit tevredenheidsonderzoek toonde aan dat het motto van onze school 'Samen goed voor elkaar' ook daadwerkelijk is waargemaakt. Ook het schoolteam blijft zich vanzelfsprekend inzetten om de onderwijskwaliteit en sfeer van de school te waarborgen; nu, maar ook in de toekomst! Samen met ouders en leerlingen maken wij de school!!!

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

In november 2018 is er onder ouders een oudertevredenheidspeiling (OTP) gehouden. Het deelnamepercentage was 46%. 
Op drie onderdelen zijn de ouders bevraagd: Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid), Onderwijsleerproces en Informatie en communicatie.
Op alle drie onderdelen scoort de school volgens de ouders gemiddeld een 8.3

Als rapportcijfer geven ouders de school gemiddeld een 7.9

We bespreken de resultaten in eerste instantie in en met de medezeggenschapsraad. Daar bespreken we welke punten we (verder) kunnen aanpassen en verbeteren.
Vooralsnog zijn we blij en ook wel trots op het resultaat van dit tevredenheidsonderzoek ondanks het aantal respondenten wat hoger had gekund! De uitslag toonde wel aan dat het motto van onze school 'Samen goed voor elkaar' ook daadwerkelijk is waargemaakt. Ook het nieuwe schoolteam blijft zich vanzelfsprekend inzetten om de onderwijskwaliteit en sfeer van de school te waarborgen; nu, maar ook in de toekomst! Samen met ouders en leerlingen maken wij de school!!!

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,7

Bron

Terug naar boven