per 1-8-2020 It Bûtenplak

Aise Bruggenswei 2 8412 SW Hoornsterzwaag

  • Peuters en kleuters spelen samen op het afgeschermde schoolplein
  • Achter de school een prachtig groot (sport)veld waar gespeeld kan worden
  • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling; "Ik ben goed zoals ik ben!"
  • Klaar voor de uitleg van juf Johanna

Leerlingtevredenheid toelichting

Toelichting van de school

Net als voor ouders is een Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) gehouden voor leerlingen van groep 6 en groep 7-8. 
Deze LTP is op school afgenomen; het deelnamepercentage is dan ook 100%.
De vragen gingen over de school (bv. hoe vind je het op school, heb je een leuke klas?) over de lessen op school (bv. zijn er duidelijke regels, legt je juf of meester duidelijk uit?) en over de (ervaren) veiligheid.

Het gemiddelde rapportcijfer dat de leerlingen uit groep 6-7-8 de school geven is een 8,5 
In eerste instantie bespreken we de resultaten in en met de leerlingenraad en in het schoolteam. Daar bespreken we welke punten we (verder) kunnen aanpassen en verbeteren.

Tevredenheid
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In november 2020 heeft It Bûtenplak deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling (OTP). Aan de Oudertevredenheidspeiling hebben 29 van de 51 ouders deelgenomen. Dat is een responspercentage van 57%. Deze 29 ouders/respondenten hebben de peiling voor 41 leerlingen ingevuld. De ouders/respondenten konden de vragenlijst voor meerdere kinderen invullen.

Waardering en betrokkenheid Algemene tevredenheidHet landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,60. It Bûtenplak scoort gemiddeld 8,45. De waardering van de ouders voor It Bûtenplak is daarmee 0,85 punt hoger dan het landelijk gemiddelde en de school scoort daarmee het hoogste van alle scholen van Stichting Ambion!

We bespreken de resultaten in eerste instantie in en met de medezeggenschapsraad. Daar bespreken we welke punten we (verder) kunnen aanpassen en verbeteren.
Vooralsnog zijn we blij en ook heel trots op het resultaat van dit tevredenheidsonderzoek ondanks het aantal respondenten wat hoger had gekund! De uitslag toonde wel aan dat het motto van onze school 'Buiten als basis(school), samen goed voor elkaar' ook daadwerkelijk is waargemaakt. Ook het nieuwe schoolteam blijft zich vanzelfsprekend inzetten om de onderwijskwaliteit en sfeer van de school te waarborgen; nu, maar ook in de toekomst! Samen met ouders en leerlingen maken wij de school!!!

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven