It Bûtenplak

Aise Bruggenswei 2 8412 SW Hoornsterzwaag

  • Peuters en kleuters spelen samen op het afgeschermde schoolplein
  • Achter de school is nog een prachtig groot (sport)veld waar gespeeld en gesport kan worden
  • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling; "Ik ben goed zoals ik ben!"
  • Klaar voor de uitleg van juf Johanna

In het kort

Toelichting van de school

obs. It Bûtenplak biedt als kleinste plattelandsschool in de regio kwalitatief, aantrekkelijk, uitdagend en onderzoekend onderwijs met balans tussen hoofd, hart en handen in een groene natuurlijke schoolomgeving. De school zorgt voor veel afwisseling in de dag. Een breed onderwijsaanbod in schooltijd, maar ook na schooltijd is voor It Bûtenplak heel gewoon. Rekenen, taal en wereldoriëntatie wordt steeds meer met  sport, veel bewegen, muziek en creatieve uitingen binnen in de klas gecombineerd, buiten op het schoolterrein of in de nabije schoolomgeving.

Lessen over natuur en gezondheid hebben een hele belangrijke plek op It Bûtenplak. Leerlingen worden actief betrokken bij het ontwikkelen en onderhouden van de schooltuin waar niet alleen groente en fruit wordt verbouwd, maar ook een kippenren wordt gemaakt voor het houden en verzorgen van kippen. Ondernemerschap wordt gestimuleerd door o.a. de verkoop van fruit, jam, groente en eieren, als met projecten in de klas.

Naast een schooltuin en kippenren wordt er ook een nieuw ‘buitenlokaal’ gerealiseerd. De voordelen van meer bewegen, frisse lucht en een inspirerende omgeving komen hier bij elkaar. Het vrijstaande buitenlokaal met overkapping wordt groot genoeg voor een hele klas. Een natuurles, tekenles of leesles ligt voor de hand, maar er kan ook wel een reken- of taalles plaatsvinden. In het nieuw te realiseren buitenlokaal kan het allemaal; in de frisse lucht, ‘s zomers als het warm is in de school of gewoon lekker fris als het regent. Ook ’s winters met een dikke jas aan kunnen leerlingen daar lessen volgen. Groepen zullen er bij toerbeurt gebruik van maken. NME-projecten en het NatuurWijsproject (met de boswachter 3x per jaar de natuur in) wordt uitgebreid naar alle groepen. Zo wordt onze groene, natuurlijke schoolomgeving optimaal benut passend bij ons motto 'buiten als basis(school), samen goed voor elkaar' 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Binnen en Buiten leren
  • Peuter en kleuterintegratie
  • Persoonlijke groei
  • Partnerschap ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 augustus 2020 stonden er op de nieuwe fusieschool It Bûtenplak op teldatum 1-10-2020 79 leerlingen ingeschreven. Op 1-10-2021 waren dat 73 leerlingen. De komende jaren verwachten we dat het leerlingenaantal zal stabiliseren rond de 75 leerlingen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
73
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het belang van een goed schoolklimaat waar de (sociale)veiligheid en een goed pedagogisch klimaat gewaarborgd is onderschrijven we van harte.
Om dit kracht bij te zetten hebben we een schoolborgingsdocument Sociaal klimaat (2.4) gemaakt. In dit borgingsdocument staat voor twee onderdelen (de veiligheid van de leerlingen en het pedagogisch klimaat) beschreven wat onze doelen/ambities zijn, welke instrumenten we gebruiken, wat we doen met de uitkomsten en hoe we ons verantwoorden over de uitkomsten.  

Terug naar boven