OBS De Notenkraker

Othelloweg 8 3194 GS Hoogvliet Rotterdam

  • Schoolfoto van OBS De Notenkraker
  • Schoolfoto van OBS De Notenkraker
  • Schoolfoto van OBS De Notenkraker
  • Schoolfoto van OBS De Notenkraker
  • Schoolfoto van OBS De Notenkraker

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 is een tevredenheidspeiling onder leerlingen afgenomen. Deze peiling betreft leerlingen in de leerjaren 6, 7 en 8. Onze schakelklasleerlingen zitten in een aparte klas maar zijn wel in leerjaren ingedeeld. Zij hebben een andere, niet talige peiling, ingevuld. Daardoor is de respons van onze school geen 100% daar waar alle kinderen in de betreffende leerjaren wél een peiling hebben ingevuld.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven