OBS De Notenkraker

Othelloweg 8 3194 GS Hoogvliet Rotterdam

  • Schoolfoto van OBS De Notenkraker
  • Schoolfoto van OBS De Notenkraker
  • Schoolfoto van OBS De Notenkraker
  • Schoolfoto van OBS De Notenkraker
  • Schoolfoto van OBS De Notenkraker

In het kort

Toelichting van de school

Duurzaam leren als doel, professioneel klimaat als norm, vertrouwen als baken, positiviteit als middel en plezier als energiebron. Dat is waar openbare basisschool (OBS) De Notenkraker voor staat. De school is gevestigd in het prachtige wijkgebouw Villa Vonk dat is gelegen in de wijk Oudeland in Hoogvliet.

Wij leren onze leerlingen om te gaan met verschillen omdat wij vinden dat verschillen onze samenleving verrijken en versterken.

Uitgebreide informatie vindt u op onze website: www.denotenkraker.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Duurzaam leren als doel
  • Professioneel klimaat als norm
  • Vertrouwen als baken
  • Positiviteit als middel
  • Plezier als energiebron

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Notenkraker zal in de (nabije) toekomst groeien. Bestaande woningen zijn gesloopt en vervangen door kwalitatief hoogwaardige woningen die aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen. Het imago van de wijk is dankzij de herstructurering de laatste jaren verbeterd. De wijk Oudeland groeit op dit moment uit tot een gezinsvriendelijke wijk voor jong en oud. Momenteel is er een groeiende belangstelling voor de school. De school heeft bij de start van schooljaar 2023 -2024 251 leerlingen.

Onze school groeit dus. Daardoor zit een aantal groepen vol. Voor de groepen gelden in schooljaar 2022-2023 de hier onderstaande grenzen:

1, 1/2 en 2: 25 leerlingen per groep

3a en 3b: 25 leerlingen

4: 32 leerlingen (vol)

5: 30 leerlingen (vol)

6: 30 leerlingen (vol)

7: 22 leerlingen (vol)

8a en 8b: 25 leerlingen (vol)

LAN (schakelklas): 15 (vol)

Voor de regio Hoogvliet en Pernis is OBS De Notenkraker aangewezen als school voor de opvang van nieuwkomers, kinderen uit het buitenland die geen Nederlands spreken (LAN)

Vanaf 1 augustus 2016 zijn wij de enige basisschool in de wijk Oudeland en gehuisvest in de wijkgebouw Villa Vonk, centraal gelegen in de wijk.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven