Basisschool Het Prisma

Sara Burgerhartweg 60 3193 TB Hoogvliet Rotterdam

 • Ons schoolplein is door Zoneparc ingericht tot een heerlijke speelomgeving voor kinderen.
Ook na schooltijd is dit plein vrij toegankelijk.
 • Het schoolplein deel van de kleuters is ook door Zoneparc ingericht.
 • Schoolfoto van Basisschool Het Prisma

In het kort

Toelichting van de school


Welkom op onze website, waarop wij u alles over onze school vertellen.Op obs 't Prisma staat aandacht voor elk kind centraal. De school stimuleert  kritisch  bewustzijn, zelfstandigheid en een besef van sociale rechtvaardigheid. In onze groepen staan de basisactiviteiten (rekenen, taal, lezen en sociale vaardigheden) centraal naast het leren van en met elkaar. Obs 't Prisma stimuleert de ontwikkeling van creativiteit en sportiviteit en brengt de kinderen in contact met kunst en cultuur.Op het gebied van cultuur doen we dit door onze samenwerking met Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam of wel het KCR. 

Ook vertellen wij u het verhaal over:

*de resultaten van onze leerlingen (afkomstig van DUO, inspectie en onszelf)

* onze visie en missie waarmee we goede kwaliteit van ons onderwijs nastreven

* praktische informatie.

OBS 't Prisma is een grote school. De school heeft drie vestigingen met in totaal ongeveer 580 leerlingen. De vestigingen bevinden zich in de wijken: Digna Johannapolder en Tussenwater in Hoogvliet.

obs 't Prisma


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • respect
 • geborgenheid
 • zelfstandigheid
 • optimale ontwikkeling
 • Kunst en Cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS 't Prisma is ,voor basisschool begrippen, een grote school.Het leerlingenaantal op 31-7-2020 was 576 leerlingen.

Daarvan bezoeken 354 leerlingen de locaties op Tussenwater.
Nieuwe Wetering 208 leerlingen (groep 1 t/m 4)
Heersdijk 146 leerlingen (Groep 5, 6, 7 en 8) 

De rest van de leerlingen zitten op de locatie Sara Burgerhartweg. Sara Burgerhartweg 222 leerlingen. (Groep 1 t/m 8)

Aanmelden nieuwe leerlingen: 

 • Voor de locatie Tussenwater- Nieuwe Wetering neemt u contact op met : Dana Voll Scholte (010-2957416)
 • Voor de locatie Tussenwater- Heersdijk neemt u contact op met : Henk van Dijk ( 010-4163058)
 • Voor de locatie Sara Burgerhartweg neemt u contact op met: Stefan Kattenberg (010-4161526)

Let op: om te starten op de basisschool moet uw kind zindelijk zijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven