Basisschool Het Prisma

Sara Burgerhartweg 60 3193 TB Hoogvliet Rotterdam

  • Ons schoolplein is door Zoneparc ingericht tot een heerlijke speelomgeving voor kinderen.
Ook na schooltijd is dit plein vrij toegankelijk.
  • Het  schoolplein deel van de kleuters is ook door Zoneparc ingericht.
  • Schoolfoto van Basisschool Het Prisma

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In 2023 heeft onze school deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling van Vensters De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van onze leerlingen over onze school. Onze school scoort met een gemiddelde van 7,9 op algemene tevredenheid. De waardering van de leerlingen voor onze school is daarmee 'goed', waar we heel tevreden mee zijn. Welzijn en welbevinden van onze leerlingen vinden wij belangrijk.
De vragen over de lessen bij ons op school en  de uitleg door de leerkrachten werden met cijfers boven de 8 nog positiever door de leerlingen beoordeeld. Kortom een heel mooi resultaat waar we hard aan gewerkt hebben. 

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders van de Sara Burgerhartweg hebben de school gewaardeerd met een 7,9. Wij zijn hier heel blij mee, want hier spreekt veel waardering uit.

Ondanks de lastige 2 Corona jaren zijn we erin geslaagd om dit hoge cijfer te krijgen van de ouders. Uit de peiling blijkt dat onze kinderen met veel plezier naar school komen en zich veilig voelen. Het team krijgt een hoge waardering wat betreft de vakbekwaamheid. Het geven van informatie over de kinderen was een lastige. Vooral omdat ouders de school niet in mochten. We hebben ouders zo goed als mogelijk digitaal geïnformeerd en in gevallen waarin persoonlijk contact echt nodig was dit ook georganiseerd. Iedereen is het erover eens dat contact via videoverbindingen niet ideaal is. We zijn heel blij dat persoonlijk contact weer mogelijk is en zien graag onze ouders weer in school verschijnen!

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven