Openbare Jenaplanschool De Bieshaar

Kraailandhof 3 3828 JN Hoogland

  • We werken met betekenisvolle thema's met ruimte voor eigen inbreng van kinderen.
  • De eigenheid van een kind staat bij ons centraal.
  • Op de Bieshaar leven en werken we samen!
  • Wij geven kinderen niet alleen verantwoordelijkheid, we vertrouwen ze ook taken toe.
  • Betekenisvol
Eigenheid
Samen
Toevertrouwen
De Bieshaar op zijn BEST

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De uitslag van de ouder tevredenheid enquête laat zien dat ten opzichte van de vorige afname er een stijgende lijn is in de scores. 

Ouders willen met name meer zicht op hoe school communiceert over individuele leerlingen. Dit heeft onder andere te maken met het doorontwikkelen van ons portfolio en het feit dat wij bewust NIET met cijfers werken, maar ons willen richten op het rapporteren over hoe kinderen zich ontwikkelen ten opzichte van zichzelf. De ouders zijn in een aparte enquête bevraagd over hun bevindingen met ons systeem voor het portfolio. We nemen deze bevindingen mee bij de doorontwikkeling, waar ook de MR nauw bij betrokken wordt.

Tevredenheid
6,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven