Openbare Jenaplanschool De Bieshaar

Kraailandhof 3 3828 JN Hoogland

  • We werken met betekenisvolle thema's met ruimte voor eigen inbreng van kinderen.
  • De eigenheid van een kind staat bij ons centraal.
  • Op de Bieshaar leven en werken we samen!
  • Wij geven kinderen niet alleen verantwoordelijkheid, we vertrouwen ze ook taken toe.
  • Betekenisvol
Eigenheid
Samen
Toevertrouwen
De Bieshaar op zijn BEST

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op De Bieshaar. Dé jenaplanschool van de gemeente Amersfoort, gelegen in het hart van Hoogland. Op de Bieshaar laten wij de kinderen groeien tot zelfstandige, creatieve en verantwoordelijke individuen. Op de Bieshaar werken wij met ouders en kinderen samen vanuit de overtuiging dat wij met elkaar verantwoordelijk zijn voor een respectvolle samenleving waarin ieder erkend wordt. De Bieshaar is de school waar je leert samenleven!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De Bieshaar op zijn BEST!
  • Betekenisvol
  • Eigenheid
  • Samen
  • Toevertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Bieshaar is een jenaplanschool in het hart van Hoogland en de enige jenaplanschool in de gemeente Amersfoort. Een Gezonde School met een groen schoolplein!

De meeste kinderen komen vanuit Hoogland (55%). Uit de rest van Amersfoort komen ook kinderen (45%) waardoor we een streekfunctie hebben. De kinderen kunnen de hele dag op school blijven en we hebben uitstekende inpandige naschoolse voorzieningen.

Op onze site https://www.bieshaarschool.nl/ vindt u veel meer informatie over het jenaplanconcept.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven