Openbare Jenaplanschool De Bieshaar

Kraailandhof 3 3828 JN Hoogland

Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool De Bieshaar

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op De Bieshaar. De Jenaplanschool van Amersfoort, gelegen in het hart van Hoogland. Op de Bieshaar laten wij de kinderen groeien tot zelfstandige, creatieve en verantwoordelijke individuen. Op de Bieshaar werken wij met ouders en kinderen samen vanuit de overtuiging dat wij met elkaar verantwoordelijk zijn voor een respectvolle samenleving waarin ieder erkend wordt. Klik verder om meer te ontdekken over onze school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontwikkelingsgericht
  • waardevormend
  • initiatiefrijk
  • creatief
  • respectvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Bieshaar is een Jenaplanschool in het hart van Hoogland. Een Gezonde School met een groen schoolplein!

De Bieshaar heeft op dit moment ruim 160 kinderen. De meeste kinderen komen vanuit de wijk Hoogland. Van de omringende wijken komen ook kinderen waardoor we een streekfunctie hebben. De Jenaplanschool De Bieshaar is de enige Jenaplanschool in Amersfoort. De kinderen kunnen de hele dag op school blijven en we hebben een uitstekende inpandige naschoolse voorzieningen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven