Montessori Basisschool De Kosmos

De Bovenkruier 1 3828 AR Hoogland

  • Schoolfoto van Montessori Basisschool De Kosmos
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool De Kosmos
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool De Kosmos
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool De Kosmos
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool De Kosmos

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De 98 van de 119 deelgenomen leerlingen uitgroep 6 t/m 8 (respons 82%) geven De Kosmos een 8,2 als gemiddeld rapportcijfer. In 2021 was de respons 79% en gaven de leerlingen ons een 7,7. Onze leerlingen voelen zich ongeveer net zo veilig op en rond school als in 2021. Destijds was het 4,16, nu 4,20.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders zijn ‘ruim voldoende’ tevreden over De Kosmos; wij krijgen het rapportcijfer 7,7. De respons (60%) geeft een reëel beeld van de opvatting van onze populatie. Ouders menen dat hun kind zich veilig voelt op De Kosmos (3,34). Bij de onderwijsinhoudelijke vragen is het opvallendste item het voldoende uitdagen van kinderen om zich maximaal te ontwikkelen. Ouders beoordelen dit met een matig (2,93). Ouders zijn ruim voldoende tevreden over het contact met medewerkers, maar matig tevreden over de informatie die zij ontvangen over hun kind (2,83). Uit de open vraag blijkt dat dit over de systemen en inhoudelijke informatie gaat. Ons montessorionderwijs (uitdragen van de visie & duidelijk zichtbaarheid van de kernwaarden) beoordeelt men met een voldoende.
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven