Basisschool De Langenoord

Kerklaan 7 3828 EA Hoogland

Schoolfoto van Basisschool De Langenoord

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn blij dat de leerlingen met plezier naar school gaan, een basis om tot leren en tot ontwikkeling te komen. Wij vinden de inbreng van leerlingen in het onderwijs belangrijk en luisteren goed naar de leerlingen. Dat doen we onder andere door ze een stem te geven in de leerlingenraad. Het onderzoek zullen wij ook daar met de leerlingen bespreken en om zo mogelijk nog beter af te kunnen stemmen op de leerlingen.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Tweejaarlijks bevragen wij de ouders over hun bevindingen over ons onderwijs en onze school.
Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven