Basisschool De Langenoord

Kerklaan 7 3828 EA Hoogland

Schoolfoto van Basisschool De Langenoord

In het kort

Toelichting van de school

Op De Langenoord denken wij in kansen en mogelijkheden en daar handelen wij naar, zodat kinderen succeservaringen opdoen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ons onderwijs stemmen we waar mogelijk af op de onderwijs-, ondersteunings- en basisbehoeften van het kind. Dat doen wij in een omgeving waar voor het jonge kind spelen en ontdekken centraal staat. Onderzoekend en ontwerpend leren daagt het oudere kind uit om zijn leerdoelen te bereiken.

Op De Langenoord bieden we passende ondersteuning aan ieder kind. Wij zijn er trots op dat we een breed ondersteuningsaanbod kunnen bieden, zodat ieder kind succeservaringen kan opdoen en zich optimaal kan ontwikkelen. 

Wij creëren een leeromgeving waarin het kind in een doorgaande lijn kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden. In een omgeving waarin het kind zich veilig en gerespecteerd voelt. Onze drie kernwaarden, creativiteit, eigenwaarde en betrokkenheid zijn vertrekpunt voor het vormgeven van ons onderwijs.

Zowel door leerlingen als ouders wordt onze school hoog gewaardeerd (zie Scholen op de kaart). Bent u geïnteresseerd in onze school en ons onderwijs? U bent van harte welkom om samen met uw kind kennis te komen maken of onze website te bezoeken. Ieder kind telt voor ons!

Esther Kamer
schoolleiderMissie en visie

Kenmerken van de school

  • Creativiteit
  • Eigenwaarde
  • Betrokkenheid
  • Ontdekkend & lerend spelen
  • Onderzoekend &ontwerpend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
279
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden zijn dagelijks van 08.30 uur tot 14.15 uur.

Om 8.20 uur gaan onze deuren open en mogen de kinderen naar binnen. Om 8.30 uur starten de lessen.

De middagpauze wordt verzorgd door het team, alle kinderen lunchen op school. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven