OBS de Achtbaan

Beetslaan 8 9602 AX Hoogezand

Schoolfoto van OBS de Achtbaan

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders

De school is laagdrempelig, kleinschalig en heeft verschillende culturen. De klassen zien er kleurrijk en gezellig uit. De uitstraling is netjes en verzorgd. De sfeer is prettig, open en vriendelijk. Er is persoonlijke aandacht voor ouder en kind, waarbij het kind voorop staat. De communicatie is goed. Er is altijd ruimte en tijd voor een luisterend oor en de bereidheid om mee te denken. De leerkrachten zijn betrokken en kundig. De school is goed bereikbaar. Vanuit de school worden leuke en leerzame uitstapjes georganiseerd. De ouders geven aan dat de kinderen met plezier naar school gaan. De resultaten van het tevredenheidsonderzoek worden jaarlijks in de MR besproken.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven