O.b.s. de Achtbaan

Aalbersestraat 2 / Postbus 525 9602 TC Hoogezand

Schoolfoto van O.b.s. de Achtbaan

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom bij O.b.s. de Achtbaan!

Onze slogan is 'Ontdekken, ontwikkelen en leren = een uitdagende Achtbaan'.

Kinderen, ouders en leerkrachten vinden het fijn bij ons op school. Zij hebben plezier in leren, want ons onderwijs is uitdagend en betekenisvol. Naast basisvaardigheden is er een breed aanbod van workshops waarin kinderen ontdekken wat hun mogelijkheden zijn en zichzelf leren kennen. Er is veel aandacht voor de basisvakken taal, lezen, rekenen en voor de wereldoriënterende vakken, maar kinderen worden ook bekend gemaakt met diverse media, cultuur, sport, techniek & wetenschap. De leermethodes worden inspirerend gebruikt.  Wij verrijken de lessen, praktisch en ervaringsgericht, zodat ze uitnodigend zijn en uitdagen tot succes. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitdagend en betekenisvol
  • Succes vergroten
  • Talentontwikkeling
  • Leren met chromebooks
  • Kinderen zijn actief betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

O.b.s. de Achtbaan is een openbare school die gehuisvest is op twee locaties. De school is onderdeel van Stichting Ultiem. In totaal heeft onze school ongeveer 180 leerlingen. Op beide locaties is een peuterspeelzaal aanwezig, waar kinderen vanaf 2 jaar een aantal dagdelen naar toe kunnen gaan. De peuterspeelzaal valt onder Kinderopvang Kaka.

U bent van harte welkom voor een bezichtiging van de school. Leerlingen kunnen dagelijks ingeschreven worden. Er is geen wachtlijst.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden

Op beide locaties worden met ingang van het schooljaar 2020-2021 dezelfde schooltijden gehanteerd. Op Obs de Achtbaan hanteren we het  5-gelijke-dagen-model. Dit houdt in dat de kinderen elke dag dezelfde schooltijden hebben. Er is een klein verschil in de aanvangstijden tussen de groepen 1, 2 en 3 en de groepen 4 t/m 8. De reden hiervoor is dat er t/m schooljaar 2023-2024 sprake is van een overgangsregeling voor de wijziging van de schooltijden.

Groep 1, 2 en 3: 

8.30 uur - 14.00 uur

Groep 4 t/m 8:

8.20 uur - 14.00 uur

Voor alle groepen geldt dat de kinderen vanaf 8.15 uur de school binnen kunnen gaan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Zoals u begrijpt willen we als school goed voorbereid zijn op eventuele bijzonderheden. Voor vele zaken hebben we dan ook richtlijnen en protocollen opgesteld. Dit geeft ons in sommige situaties houvast in hoe te handelen.

Op onze website www.obsdeachtbaan.com vindt u de meest actuele protocollen.


Terug naar boven