Obs De Optimist

Deltaweg 109 2134 XS Hoofddorp

 • Schoolfoto van Obs De Optimist
 • Schoolfoto van Obs De Optimist
 • Voorstelling 'dansend door de tijd'
 • De leerkracht maakt het verschil
 • Sportieve basisschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

2020: Rapportcijfer 8,9

In de periode februari-maart 2020 is er onder de leerlingen een digitale tevredenheidpeiling afgenomen. hieronder een aantal cijfers. De uitslag van de peilingen (een samenvatting en een uitgebreidere versie) zijn te vinden op deze pagina.

 • Hoe vind je het op school: 8,5
 • Hebben jullie een leuke klas: 8,9
 • Vind je het leuk om met andere kinderen in jouw klas om te gaan: 8,7
 • Ben je tevreden over wat je leert op school: 9,0
 • Vind je de regels duidelijk op school: 9,0
 • Ben je tevreden over je juf of meester: 8,9
 • Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet: 8,8
 • Helpt je juf of meester je goed als dta nodig is: 9,1

2018 :Rapportcijfer: 8,5

In april 2019 is een digitale leerlingtevredenheidpeiling door schoolvensters afgenomen onder de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. We zijn trots op ons rapportcijfer van een 8,5. Landelijk is dit rapportcijfer een 8,2. Ook het cijfer voor 'Hoe vind je het op school' scoort hoog: 8,4, landelijk is dat een 7,7.

2016

In februari 2016 en 2018 heeft Obs de Optimist ook deelgenomen aan de leerling tevredenheidspeiling uitgezet door 'Scholen met succes'. Een PDF en uitgebreide beschrijving hiervan, vindt u als download op deze pagina. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

2020: Rapportcijfer: 8,6

In de periode februari-maart 2020 is er onder de ouders een digitale enquete afgenomen waarin de tevredenheid werd gepeild. Samenvattingen ervan kunt u lezen op deze pagina. Onze rapportcijfers staan hieronder.

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school: 8,9

Hoe veilig voelt uw kind zich op school: 8,8

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school: 8,6

Hoe tevreden bent u over het contact met de medewerkers van de school: 8,8

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school: 8,6

In hoeverre sluit wat uw kind leert, aan bij zijn of haar niveau: 8,3

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen: 8,3

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten: 8,7

Hoe tevreden bent u met de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt: 8,8

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind: 8,3

2018: Rapportcijfer: 7.93.

Achtergrondgegevens

In februari 2018 heeft Obs De Optimist deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. Aan de Oudertevredenheidspeiling hebben 118 van de 220 ouders deelgenomen. Dat is een responspercentage van 54%. Deze 118 ouders/respondenten hebben de peiling voor 150 leerlingen ingevuld. De ouders/respondenten konden de vragenlijst voor meerdere kinderen invullen. De vorige ouderpeiling vond plaats in februari 2016.

Algemene tevredenheid

De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders Obs De Optimist waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kindgeven is 7.56. Obs De Optimist scoort gemiddeld 7.93 op vraag  82. De waardering van de ouders voor Obs De Optimist is daarmee 0.37 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.  

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven