Obs De Optimist

Deltaweg 109 2134 XS Hoofddorp

 • Schoolfoto van Obs De Optimist
 • Schoolfoto van Obs De Optimist
 • Voorstelling 'dansend door de tijd'
 • Sportieve basisschool
 • Schoolfoto van Obs De Optimist

In het kort

Toelichting van de school

Welkom! Fijn dat u geïnteresseerd bent in het schoolvenster van Obs de Optimist in Hoofddorp (Floriande). Het biedt u inzicht in onze resultaten en achtergronden. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en onszelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school. Regelmatig wordt er iets toegevoegd

Ons onderwijs is… 

1.     Optimistisch: Wij hebben hoge verwachtingenvan kinderen.

2.     Geïntegreerd: Kinderen met verschillende kwaliteiten en kenmerken krijgen samen onderwijs.

3.     Gedifferentieerd: Er wordt rekening gehouden met de verschillen in de onderwijs- en leerbehoeften van het kind.

4.     Reflectief: Kinderen wordt geleerd na te denken over hun eigen leren.

Onderwijs moet inspirerend en uitdagend zijn.Zin in leren, daar staan wij voor!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samenwerken
 • Zelfstandigheid
 • Ontwikkeling en groei
 • Plezier en enthousiasme
 • Aandacht voor talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2023 telde Obs de Optimist 489 leerlingen.

De Optimist kent sinds januari 2018 twee onderwijsrichtingen, beide richtingen zijn gehuisvest in een eigen gebouw:
Leerling verdeling op 1 februari 2023

 • Obs de Optimist met 489 leerlingen (gebouw aan de Deltaweg 109) en

 • Optimist International school met 266 leerlingen (gebouw aan de Waddenweg 87).

Het ligt in de lijn der verwachting dat Obs de Optimist de komende jaren door zal groeien naar een school rond de 550 leerlingen in 2025-2026. Daarna zal het stabiliseren of nog licht groeien.  

Voordeel van Obs de Optimist is dat alle leerlingen onder één dak verblijven, elkaar kennen en dat alle faciliteiten van de Brede school Floriande-midden voor de leerlingen in het gebouw aanwezig zijn. Dit garandeert veiligheid, kinderen hoeven bijvoorbeeld niet naar buiten om naar gym te gaan of de BSO.

Op 8 januari 2018 is een tweede richting gestart op de Optimist: Optimist International school. Een richting voor kinderen van internationals (expats) die tijdelijk (max. 4 jaar) wonen in Nederland. Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn beide richtingen in twee eigen gebouwen gehuisvest. Obs de Optimist aan de Deltaweg 109 en op ongeveer 750 m is Optimist International school gehuisvest aan de Waddenweg 87.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
712
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In schooljaar 2015-2016 is de Optimist gestart met het '5 gelijke dagen model'. In nauwe samenwerking met de BSO's, waar de meeste kinderen van de Optimist voor- en na schooltijd worden opgevangen, zijn goede afspraken gemaakt m.b.t.:

 • De kosten (deels flexibel afnemen van tijd is mogelijk).
  Ouders kunnen met beide BSO's contact opnemen.
 • Het starten van de middag met een eetmoment.
  (Tijdens de dag zijn er voor de kinderen een aantal eet- en drinkmomenten: Op school: 10.00 uur, 12.00 uur en op de BSO 13.45 uur en het ontbijt en avondeten thuis).
  Op deze wijze eten en drinken de kinderen 5 keer op een dag, dat is gezonder en dat neemt tevens de druk weg dat om 12.00 uur de hele broodtrommel leeg moet worden gemaakt in een relatief korte tijd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven