Obs De Optimist

Deltaweg 109 2134 XS Hoofddorp

  • Schoolfoto van Obs De Optimist
  • Schoolfoto van Obs De Optimist
  • Voorstelling 'dansend door de tijd'
  • De leerkracht maakt het verschil
  • Sportieve basisschool

Het team

Toelichting van de school

De school kenmerkt zich door een vakkundig team, dat met plezier werkt in een lerende organisatie!

We hebben op de Optimist een gemêleerd team. We hebben zowel zeer talentvolle jonge leerkrachten in dienst, als kundige ervaren leerkrachten. Het is als schoolleider mooi om te zien dat beide leeftijdsgroepen leren van elkaar. Zo hanteren we collegiale consultatie en klassenbezoek (bij elkaar) als instrument om nog beter te worden. Wat het team kenmerkt is trots, trots op de kinderen en de school!

Zorgzaamheid, vakkunde en opbrengstgerichtheid staan in het team voorop.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid, ziekte of verlof van het personeel wordt intern bekeken wie de groep kan lesgeven. Indien intern de oplossing niet gevonden kan worden wordt een verzoek voor vervanging gedaan bij de Vervangingspool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Obs de Optimist en De Brede school

Obs de Optimist maakt deel uit van de Brede school Floriande-midden. Kinderen tot 14 jaar zijn welkom van ’s morgens 7.30 uur tot ’s avonds 18.30 uur. Vanaf 6 weken tot 4 jaar in het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal, van 4 tot 14 jaar in het basisonderwijs en de voor-/naschoolse opvang. Al deze voorzieningen zijn in de Brede school aanwezig. Een belangrijk onderdeel van de Brede school is de verlengde schooldag, dit houdt in dat er na schooltijd verschillende activiteiten zijn. De Optimist is een sportieve school. Doel van de sportieve school is aandacht voor bewegen en plezier in bewegen. In alle groepen krijgen de kinderen gym van een vakdocent. Naast de vaklessen gym wordt er ook frequent een clinic gegeven, bijvoorbeeld: skiën, twirl, yudo enz. Zo kunnen de kinderen een bewustere keus maken voor een sport die zij leuk vinden. Ook doen we mee aan verschillende schoolsporttoernooien. We hechten waarde aan zowel sportprestaties als aan sportief gedrag.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Openbaar Onderwijs

De Optimist is een openbare school, een school waar iedereen welkom is, ongeacht zijn maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke overtuiging.Wij willen het beste halen uit ieder kind. Ondanks dat er verschillen zijn in tempo, aanleg en niveau is ons uitgangspunt: hoge verwachtingen hebben van elk kind. Ons motto is: 'Zin in leren!'

Zin in leren 

  • Werken in een rijke leeromgeving welke uitdaagt, stimuleert en aanzet tot leren.
  • De klassenorganisatie is zodanig ingericht dat er na de expliciete directe instructie ruimte is voor verlengde instructie.
  • D.m.v. het GIP model tijdens het zelfstandig werken is er systematisch contact met elke leerling.
  • Aandacht voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, maar ook aandacht voor de leerlingen die meer moeten worden uitgedaagd.

Als kinderen vertrouwen hebben in eigen kunnen leidt dit tot motivatie en zelfstandigheid. Deze motivatie en zelfstandigheid leiden tot leren en presteren naar vermogen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven