Christelijke Basisschool De Brandaris

Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brandaris

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In januari 2023 is de laatste tevredenheidsmeting uitgevoerd. Binnen stichting Meer Primair is er gekozen om stichtingsbreed gebruik te maken van de tevredenheidsmeting van Scholen met Succes.

Het is opvallend dat bij veel vragen een relatief groot deel van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 hebben gekozen voor de optie 'Weet ik niet'. Dit is van invloed op de uitkomst van dit onderzoek. Voor de toekomst vraagt het van ons om na te gaan of de opdracht/de vraag voor de leerlingen duidelijk genoeg is. 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In januari 2023 is de laatste tevredenheidsmeting uitgevoerd. Binnen stichting Meer Primair is er gekozen om stichtingsbreed gebruik te maken van de tevredenheidsmeting van Scholen met Succes.

 
Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven